Genetik og valg af sorter

Valget af sort er et af de vigtigste valg der træffes i produktionen. Det er ofte et kompliceret valg, der er baseret på sortsleverandørens anbefalinger, egne og andres erfaringer. Sorten skal passe til både virksomhedens dyrkningsforhold, de sæsonmæssige variationer og desuden kunne leve op til kravene i afsætningsleddet.

Grundet begrænsninger i lovgivningen, har forædlingen af Cannabis sorter været rettet mod dyrkning i små lukkede rum og ikke til dyrkning i moderne drivhuse, hvorfor de pt. eksisterende sorter ikke er optimalt tilpasset denne dyrkningsform.

Nordic Supremes forædling har netop dette nye og interessante marked som hovedprioritet, og arbejder målrettet på at udvikle sorter der passer perfekt til dyrkningsforholdene og lever op til de krav som der stilles til produkterne fra den professionelle legale dyrkningsindustri.

Der er et stort potentiale for forbedringer i produktionsresultatet gennem valg af den rigtige sort kombineret med den rigtige rådgivning. Nordic Supremes mission er at udvikle de bedste sorter kombineret med den bedste rådgivning.

Sortstyper

Cannabis sorter kan opdeles i typer der formeres som stiklinger (klonsorter) og typer der formeres som frø (frøsorter). De stiklingeformerede sorter kræver mere arbejdskraft under opstarten af kulturen og i vedligeholdelsen af moderplanterne, men giver meget ensartede planter. Frøsorter kræver mindre arbejde, men er ikke helt så ens som de stiklingeformerede.

Sorterne kan desuden opdeles i typer der blomster ved en daglængde under 12 timer (Photo sensitive), og sorter der blomstrer uafhængigt af daglængde (Auto flower). Photo sensitive sorter kan formeres både som stiklinger og som frø, mens Auto flower sorter kun formeres via frø.

Nordic Supreme forædler alle disse typer, da alle har interessante muligheder. Kontakt Nordic Supreme for rådgivning omkring sortstyper og egnede sorter til din produktion!

Cannabis genetik

Cannabis opdeles i mange typer alt efter virkning. Vi forædler alle de vigtige typer med henblik på at forbedre dyrkningsegenskaber og de medicinske og rekreative effekter. Vi bistår meget gerne med rådgivning til at vælge de rigtige sorter.

Hamp genetik

Vi arbejder intenst med at maksimere indholdet af CBD og minimere indholdet af THC i vores Hamp forædling samtidig med at vi optimerer udbytte af tørret blomst. Forædlingen er rettet mod både drivhus- og frilandsdyrkning af hamp.

Sortimentsoversigt, klon sorter

THC sorter

THC sorter opdeles i Sativa dominante, Indica dominante og Exotics. Sativa dominante har typisk en opkvikkende effekt, mens Indica dominante har en beroligende effekt. Exotics adskiller sig typisk ved at have ekstraordinært gode sensoriske egenskaber.

Sativa dominant

Hazes

Diesels

Blues

Oranges

Whites

Indica dominant

Kushes

Skunks

Afghans

Exotic Hybrids

Cookies

CBD-varieties

Balanced 1:1

Balanced 2:1

Balanced 1:2

Hemp 1:0

Disclaimer:

Nordic Supremes descriptions, illustrations, growing advices and any other information in whatever form for example on sowing, planting, and harvesting dates are based as precisely as possible on experiences in trials and in practice. However, Nordic Supremes does not accept in any case liability for damages resulting from the use of such descriptions, illustrations, growing advices and information. The buyer/user itself is responsible to determine whether the products and growing advices are suitable to be used for the intended cultivations and under the local conditions.

YOU MUST BE LEGAL AGE TO VIEW THIS SITE

I am 18+ years old or Leave website